Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP - »E-POSLOVANJE 2019-2022«

V sklopu Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019–2022 »E-POSLOVANJE 2019–2022«, ki ga razpisuje Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, je podjetje Silco, trgovina in proizvodnja, d. o. o., pridobilo sredstva za sofinanciranje operacije “Digitalizacija tržnega nastopa”.

Namen operacije je z vzpostavitvijo novih in nadgradnjo obstoječih elektronskih kanalov poslovanja izboljšati položaj podjetja na trgu in dodatno povečati prodajo na tujih trgih.

Cilj operacije je z večjo digitalizacijo poslovanja povečati mednarodno konkurenčnost, izboljšati poslovne procese, pospešiti sodelovanje s poslovnimi partnerji v tujini ter pridobiti številne nove tuje poslovne partnerje.

Rezultati operacije:
- digitalizacija nastopa na sejmu,
- vzpostavljena spletna stran za tuje trge,
- vzpostavljena spletna trgovina za tuje trge,
- izdelan produktno-prodajni video,
- krepitev kompetenc – usposabljanja.

Skupna vrednost operacije znaša 52.338,00 EUR, od tega je zaprošena višina subvencije 30.000,00 EUR. Trajala bo do avgusta 2019.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več o evropski kohezijski politi v Sloveniji na spletni strani: www.eu-skladi.si.
Premazi za vozila naslednje generacije in nizkoenergijska mobilna komora za njihov nanos
Kratica projekta: NextGenCar
Trajanje projekta: 09. 07. 2020 – 08. 07. 2022
Predvideno sofinanciranje projekta: 296.091,42 EUR

Naš projekt se osredotoča na  razvoj materialov naslednje generacije, ki bodo drastično skrajšali čas obravnave posameznega primera, povečanje izkoriščenosti kapacitet, produktivnosti, optimizacijo stroškov dela in porabe energije ter posledično znatno višjo tržno realizacijo, ter možnost obravnave vseh vrst vozil (električna vozila), in ki bi bili primerni za uporabo v mobilni komori za nanašanje avtomobilskih premazov. V projektu bomo na inovativen način izboljšali že obstoječo tehnologijo nanašanja temeljnega premaza in prozornega laka nadgradili in izboljšali, poleg tega pa dodatno razvili tehnologijo za mobilno aplikacijo avtomobilskih premazov naslednje generacije. To nam bo obenem omogočilo tudi  razvoj mobilne komore za nanašanje avtomobilskih premazov, ki bo zaokrožila paket ponudbe našega podjetja za vzdrževanje in obdelavo sredstev mobilnosti naslednje generacije in kakršne na evropskem tržišču še ni. 

V okviru predlaganega razvojnega projekta gre torej za razvoj premišljenega nabora komplementarnih izdelkov, usmerjenih tako na obstoječe trge (učinkovitejši premazi naslednje generacije), kakor tudi na prihodnje tržne trende (elektrifikacija vozil, sodobne mobilnostne rešitve), ki se približujejo z izjemno hitrostjo in izjemno visokimi stopnjami rasti.  

Podjetju projekt predstavlja edinstveno priložnost za razvoj prelomne tehnologije, s katero si bomo imeli priložnost priskrbeti neposredni dostop do velikega tržnega segmenta prihodnosti: obdelave električnih vozil in večjih flot vozil, pri katerih je časovno daljša odsotnost stroškovno nezaželjena (delovna vozila npr. na letališčih, reševalnih postajah, civilna zaščita, vojska, policija, pošta, dostavne službe, taksi podjetja, taksi storitve z avtonomnimi vozili, delitvena ekonomija (carsharing), družbe z oddajanje vozil v najem, flote službenih vozil). Že s trenutno generacijo premaznih izdelkov smo korak pred konkurenco na področju hitrega sušenja, zaradi česar naši tržni deleži rastejo, vendar zaznavamo prostor za izboljšave, ki jih bomo dosegli z izvedbo razvojnega projekta in nam bodo omogočili vzdržno rast tudi na trgih mobilnosti v prihodnje, kljub hitrim spremembam, ki se na trgu dogajajo na področju tehnoloških rešitev (elektrifikacija) in uporabniških navad (carsharing).

Več na spletni strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj”.
ESRR
E-TRGOVINA