Program Akademije trajnostne in krožne transformacije

FAZA A:

Podjetje Silco se je udeležilo programa »Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja –  program Akademije trajnostne in krožne transformacije«.


Trajanje programa: 03/2023 – 08/2023 

Celotni proračun programa: #pomoč po shemi de minimis 
34.777,00 €

EU-financiranje: 34.770,00 €


Naložbo sofinancira Evropska Unija – NextGeneration EU

Z izvajanjem projekta smo si zastavili več ciljev:

 1. Vzpostaviti učinkovito vodenje na podlagi dejstev in vrednot.

 2. Vzpostaviti trajnostno ozaveščanje, razvoj kompetenc in motivirano delovanje zaposlenih.

 3. Zagotoviti učinkovito tehnološko opremo in informacijsko podporo.

 4. Vzpostaviti urejeno, vitko, krožno usmerjeno delovanje organizacije in vseh procesov.

 5. Vzpostaviti učinkovit proces uvedbe in umika artiklov iz portfelja.

 6. Učinkovit razvoj/posodabljanje produktov in rešitev - od zasnove do razgradnje.

 7. Vzpostaviti trajnostno sodelovanja v lokalnem okolju.

 8. Vzpostaviti učinkovito pridobivanje kupcev.

Vse to nas bo vodilo v ne samo odgovorno ravnanje s premoženjem, temveč tudi v vedno bolj odgovorno ravnanje z NARAVO.

---------------------------------------------------------

FAZA B:

V podjetju SILCO d.o.o. smo pristopili k izvedbi projekta: Dvo-komponentni temeljni premaz brez izocianatov (2KTBI).

Namen  razvoja brezizocianatnega temeljnega materiala je bistveno zmanjšati negativen vpliv na zdravje delavcev v proizvodnji in pri uporabi. Nastalo bo manj z izocianati onesnaženih odpadkov v proizvodnji, kot pri uporabi. Namen razvoja je tudi z optimizacijo proizvodnega procesa zmanjšati porabo električne energije in odpadne toplote, ki nastaja v procesu izdelave temeljnega materiala. Nov temeljni premaz bomo razvili s pomočjo razpoložljivih tehnologij in surovin, ki ne vsebujejo izocianatov oz. le-ti niso potrebni za utrjevanje materiala.


Rezultati ob zaključku projekta:


 • izdelan prototip premaza,
 • receptura vpisa v ERP sistem,
 • tehnologija vpisana v ERP sistem,
 • izdelan tehnični list,
 • izdelana varnostna lista za obe komponenti,
 • izdelan produktni list.

Trajanje programa: 12/2023-06/2024

Celotni proračun programa: 178.572,69

EU-financiranje: 89.284,56


Naložba je del ukrepov slovenskega načrta, ki se financira iz mehanizma za okrevanje in odpornost (spletno mesto www.noo.gov.si in www.evropskasredstva.si).

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP - »E-POSLOVANJE 2019-2022«

V sklopu Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019–2022 »E-POSLOVANJE 2019–2022«, ki ga razpisuje Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, je podjetje Silco, trgovina in proizvodnja, d. o. o., pridobilo sredstva za sofinanciranje operacije “Digitalizacija tržnega nastopa”.

Namen operacije je z vzpostavitvijo novih in nadgradnjo obstoječih elektronskih kanalov poslovanja izboljšati položaj podjetja na trgu in dodatno povečati prodajo na tujih trgih.

Cilj operacije je z večjo digitalizacijo poslovanja povečati mednarodno konkurenčnost, izboljšati poslovne procese, pospešiti sodelovanje s poslovnimi partnerji v tujini ter pridobiti številne nove tuje poslovne partnerje.

Rezultati operacije:
- digitalizacija nastopa na sejmu,
- vzpostavljena spletna stran za tuje trge,
- vzpostavljena spletna trgovina za tuje trge,
- izdelan produktno-prodajni video,
- krepitev kompetenc – usposabljanja.

Skupna vrednost operacije znaša 52.338,00 EUR, od tega je zaprošena višina subvencije 30.000,00 EUR. Trajala bo do avgusta 2019.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več o evropski kohezijski politi v Sloveniji na spletni strani: www.eu-skladi.si.
Premazi za vozila naslednje generacije in nizkoenergijska mobilna komora za njihov nanos
Kratica projekta: NextGenCar
Trajanje projekta: 09. 07. 2020 – 08. 07. 2022
Predvideno sofinanciranje projekta: 296.091,42 EUR

Naš projekt se osredotoča na  razvoj materialov naslednje generacije, ki bodo drastično skrajšali čas obravnave posameznega primera, povečanje izkoriščenosti kapacitet, produktivnosti, optimizacijo stroškov dela in porabe energije ter posledično znatno višjo tržno realizacijo, ter možnost obravnave vseh vrst vozil (električna vozila), in ki bi bili primerni za uporabo v mobilni komori za nanašanje avtomobilskih premazov. V projektu bomo na inovativen način izboljšali že obstoječo tehnologijo nanašanja temeljnega premaza in prozornega laka nadgradili in izboljšali, poleg tega pa dodatno razvili tehnologijo za mobilno aplikacijo avtomobilskih premazov naslednje generacije. To nam bo obenem omogočilo tudi  razvoj mobilne komore za nanašanje avtomobilskih premazov, ki bo zaokrožila paket ponudbe našega podjetja za vzdrževanje in obdelavo sredstev mobilnosti naslednje generacije in kakršne na evropskem tržišču še ni. 

V okviru predlaganega razvojnega projekta gre torej za razvoj premišljenega nabora komplementarnih izdelkov, usmerjenih tako na obstoječe trge (učinkovitejši premazi naslednje generacije), kakor tudi na prihodnje tržne trende (elektrifikacija vozil, sodobne mobilnostne rešitve), ki se približujejo z izjemno hitrostjo in izjemno visokimi stopnjami rasti.  

Podjetju projekt predstavlja edinstveno priložnost za razvoj prelomne tehnologije, s katero si bomo imeli priložnost priskrbeti neposredni dostop do velikega tržnega segmenta prihodnosti: obdelave električnih vozil in večjih flot vozil, pri katerih je časovno daljša odsotnost stroškovno nezaželjena (delovna vozila npr. na letališčih, reševalnih postajah, civilna zaščita, vojska, policija, pošta, dostavne službe, taksi podjetja, taksi storitve z avtonomnimi vozili, delitvena ekonomija (carsharing), družbe z oddajanje vozil v najem, flote službenih vozil). Že s trenutno generacijo premaznih izdelkov smo korak pred konkurenco na področju hitrega sušenja, zaradi česar naši tržni deleži rastejo, vendar zaznavamo prostor za izboljšave, ki jih bomo dosegli z izvedbo razvojnega projekta in nam bodo omogočili vzdržno rast tudi na trgih mobilnosti v prihodnje, kljub hitrim spremembam, ki se na trgu dogajajo na področju tehnoloških rešitev (elektrifikacija) in uporabniških navad (carsharing).

Več na spletni strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj”.
Digitalna transformacija podjetja Silco d.o.o.

V sklopu javnega razpisa Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU), razpisanega s strani Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, smo v podjetju Silco d.o.o. uspešno pridobili sredstva za sofinanciranje operacije »Digitalna transformacija podjetja Silco d.o.o.«.


Namen operacije je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij ter odpravljanje posledic pandemije covid-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranitev delovnih mest v podprtih podjetjih.

Cilji operacije:
 • Izvedba digitalne transformacije v podprtih podjetjih, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom,
 • izboljšanje kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih,
 • spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov in 
 • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.


Skupna vrednost projekta: 166.531,05 EUR

Višina sofinanciranja: 99.918,63 EUR

Povezava: http://www.eu-skladi.si/

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve izdelkov/storitev mikro, malih ali srednje velikih podjetij (MSP) na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019 - 2022 zaradi okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP.

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev podjetij mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji ter mednarodno konkurenčnost in stopnjo internacionalizacije podjetij.

Cilj javnega razpisa je podpreti individualne sejemske nastope podjetij v tujini. S podporo dejavnosti na mednarodnih sejmih se bo povečala rast čistih prihodkov MSP od prodaje na tujem trgu in s tem prispevalo k doseganju specifičnega cilja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP« v okviru prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«.

Naziv sejma: AUTOPROMOTEC 2022, Bologna, Italija
Obdobje trajanja sejma: 25. - 28. 5. 2022
Višina sofinanciranja: 6.616,95 EUR

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022.

Več na spletni strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«
Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve izdelkov/storitev mikro, malih ali srednje velikih podjetij (MSP) na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019 - 2022 zaradi okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP.

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev podjetij mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji ter mednarodno konkurenčnost in stopnjo internacionalizacije podjetij.

Cilj javnega razpisa je podpreti individualne sejemske nastope podjetij v tujini. S podporo dejavnosti na mednarodnih sejmih se bo povečala rast čistih prihodkov MSP od prodaje na tujem trgu in s tem prispevalo k doseganju specifičnega cilja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP« v okviru prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«.

Naziv sejma: AUTOMECHANIKA FRANKFURT 2022
Obdobje trajanja sejma: 13. - 17. 9. 2022
Višina sofinanciranja: 11.571,84 EUR

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022.

Več na spletni strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«
ESRR