9220 - 9270 Hardener

9220 - 9270 Hardener

HS akrilni utvrđivač
Informacije o proizvodu
Kvalitetan, višenamjenski akrilni utvrđivač za 2K primer punila, bezbojne lakove, itd. Baziran na bazi kvalitetnih izocijanata. Doza je spunjena dušikom koji produži rok trajanja.
Opis Br. pr. Kutija
9220 HS Acrylic Extra Fast Hardener; 200ml 9220-0,2 12
9220 HS Acrylic Extra Fast Hardener; 500ml 9220-0,5 12
9220 HS Acrylic Extra Fast Hardener; 700ml 9220-0,7 12
9220 HS Hardener Extra Fast; 2,5L 9220-2,5 3
9230 HS Acrylic Fast Hardener; 200ml 9230-0,2 12
9230 HS Acrylic Fast Hardener; 500ml 9230-0,5 12
9230 HS Acrylic Fast Hardener; 700ml 9230-0,7 12
9230-2 HS Hardener Fast; 2,5L 9230-2,5 3
9250 HS Acrylic Standard Hardener; 200ml 9250-0,2 12
9250 HS Acrylic Standard Hardener; 500ml 9250-0,5 12
9250 HS Acrylic Standard Hardener; 700ml 9250-0,7 12
9250-2 HS Hardener Standard; 2,5L 9250-2,5 3
9270 HS Acrylic Slow Hardener; 500ml 9270-0,5 12
9270 HS Acrylic Slow Hardener; 2.5L 9270-2,5 3
ESRR
E-TRGOVINA